Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Bibliotheek

ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page
Laatst aangepast op 18 juni 2007 | English version | version française

 

WebSPIRS: SilverPlatter Information Retrieval System for the World Wide Web - version 5

WebSPIRS is de World Wide Web software om de databases van de producent SilverPlatter te doorzoeken.

Met WebSPIRS kunnen volgende databases op de ERL server van de ITG bibliotheek (url: "http://lib.itg.be") worden ondervraagd:

De standaard "guest" username geeft enkel toegang tot de twee eerste groepen (catalogi en databases van de ITG Bibliotheek). Om de internationale databases (bv. CABI) te consulteren, dient u de aan ITG-ers voorbehouden usernames en passwords te gebruiken (voor meer informatie, contacteer de bibliotheek op tel. "240" of op het e-mail adres "bib@itg.be").

Voor meer uitleg over de technische aspecten van de netwerk configuratie van het ITG klikt u op Toegang tot de ITG Bibliotheek ERL Database Server.


Volgende elementen worden behandeld:

In deze korte handleiding voor WebSPIRS worden enkel de belangrijkste functies behandeld. Voor een meer diepgaande uitleg gebruikt u best de uitgebreide <Help> module.

Top


Het systeem opstarten

Als u van de ERL Database Server van de ITG bibliotheek gebruik wenst te maken surft u naar "http://lib.itg.be:8000/webspirs/start.ws" waar u eerst dient in te loggen. U kan daar zoals voorgesteld de username ("guest") en password ("guest") gebruiken en klikken op de <Login to WebSPIRS> knop. Hierdoor krijgt u toegang tot een beperkt aantal databanken (namelijk deze zonder licentiebeperkingen). Indien u daarentegen toegang tot alle beschikbare databases van de ITG Bibliotheek ERL Database Server wenst te krijgen (uitsluitend voor personeelsleden van het ITG) dient u andere username/password combinaties te gebruiken (voor informatie kan u de bibliotheek opbellen op het nummer "240" of een mailtje sturen naar "bib@itg.be").

Na het inloggen verschijnt een menu met alle beschikbare databases (rekening houdend met uw username/password combinatie). Voor meer uitleg over de databases klikt u op het icoontje vlak voor het menu item. De meeste databases worden slechts éénmaal vermeld, maar enkele bestaan uit meerdere secties. Alle database(sectie)s kunnen individueel of in combinatie met andere uit dezelfde groep ondervraagd worden. Het is doorgaans beter de databases uit de verschillende groepen niet te mengen omwille van de structurele en functionele verschillen. Selecteer de gewenste database(sectie)s door de erbij horende vakjes aan te vinken. Daarna klikt u op <Start Searching> in de rechter bovenhoek van het menuscherm.

Top


Basiscommando's en help functies


WebSPIRS is een gebruiksvriendelijk programma. De belangrijkste commando's zoals bv. een zoekactie starten en de resultaten ervan afdrukken of bewaren op diskette zijn voor de hand liggend. Ze worden aangegeven door menuvensters, vakjes om aan te vinken en icoontjes zichtbaar vanop het standaardscherm of van daaruit te bereiken via specifieke knoppen. Het is wel belangrijk altijd te werken in een gemaximaliseerd scherm om zeker te zijn dat alle knoppen en icoontjes zichtbaar zijn.

De schermlayout verschilt merkelijk van WinSPIRS, maar de meeste opties zijn beschikbaar in zowel WebSPIRS als WinSPIRS.

De verschillende zoekopties worden door tabbladen aangegeven:

De help-functies worden gegroepeerd in de rechter bovenhoek en blijven altijd beschikbaar: Andere basis commando's:

Top


Zoeken

Basis zoektechnieken

<Search>: standaard zoekoptie

Na het selecteren van de database(s) komt u automatisch bij het standaard zoekscherm. Daar kan u uw zoekterm intikken in het daartoe voorziene vak. U klikt op de <Search> toets waarna u gemeld wordt in hoeveel records deze term in de database(s) voorkomt, ongeacht het veld of de velden waarin de term gevonden werd (in de gele menu band die uw scherm doormidden snijdt), terwijl de records zelf automatisch
weergegeven worden in de onderste witte helft van het scherm.

Er zijn, natuurlijk, alternatieve manieren om te zoeken. Door te klikken met de muis kan u de verschillende door het systeem gekozen opties aanpassen aan uw wensen: zo kan u in het rolmenu aan de rechterkant van het blauwe zoekscherm <Anywhere> veranderen in <Title>, <Author> of <Subject> waardoor het zoeken tot het gekozen veld beperkt wordt. Met de <Limit Search to> opties wordt het zoeken dan weer beperkt tot andere specifieke velden zoals taal of jaar (jaren) van uitgave. Deze mogelijkheden zijn zeker nuttig voor occasionele gebruikers, maar meer ervaren personen zullen sneller resultaten boeken door alle nodige operatoren en veldcodes zelf direct in te tikken. De meeste operatoren die in WinSPIRS van kracht zijn kunnen ook in WebSPIRS gebruikt worden. Dit veronderstelt natuurlijk dat u reeds op de hoogte bent van de correcte syntaxis en codes. Bij twijfel kan u beter via de menu's en toetsen uw zoeksessie uitvoeren ook al kan dit iets langer duren vermits meer schermen moeten doorlopen worden.

Veld-specifiek zoeken

Door te klikken op het tabblad <Advanced> kan u complexe zoekopdrachten invoeren in een speciale Webspirs 5 module voor veldspecifiek zoeken: tik een zoekterm in het bovenste linker tekstvak en definieer het veld waarin dient gezocht te worden aan de hand van het rolmenu ernaast. Herhaal de procedure in de onderste set en vink de geschikte booleaanse operator aan, in het geval u twee zoektermen wenst te combineren.

Men kan echter ook zoeken in specifieke velden, door achter de zoekterm de "IN" operator en de veld-code toe te voegen.

Zoeken op auteursnamen

Zoeken op tijdschrifttitel

Wanneer een specifiek tijdschrift beschikbaar is in de ITG bibliotheek, hetzij in gedrukte, hetzij in elektronische vorm, wordt dit in principe expliciet vermeld in de bibliografische referentie. Het SilverPlatter logo vóór de titel geeft een eerste aanduiding in dit verband. Klik op "check full text availability" voor meer details. Wel dient men dan na te gaan of het gezochte publicatiejaar en volume overeen komt met de ITG collectie. Voor niet-tijdschriftmaterialen geldt een gelijkaardig procédé.

Zoeken op trefwoorden

Opgelet:

Top

Zoeken in de <thesaurus>

De thesaurus is een hiërarchische structuur die de individuele trefwoorden en hun onderlinge relaties definieert. Het gebruik van de thesaurus verloopt in een aantal etappes:

Opgelet:

Top

Zoeken in de alfabetische index: <Index>

Klik op het <Index> tabblad. De standaard index, <General Index>, omvat de meeste 'data' velden, o.a. het titel-veld, het auteurs-veld, de sleutelwoorden, de samenvatting, enz. Tik een term in het voorziene vak en klik op <Go To Term>. Het systeem toont nu een alfabetische lijst van geïndexeerde termen of combinaties (standaard 20, beginnend met de ingevoerde term, eventueel aan te passen tot maximum 80), en duidt aan in hoeveel verschillende bibliografische beschrijvingen ("Records") de term voorkomt.

Selecteer een specifieke term eenvoudigweg door erop te klikken. In het geval u meerdere termen tegelijk wenst te selecteren en op te zoeken vinkt u de vakjes vóór de verschillende termen aan en klikt vervolgens op "Search Marked".

Via een rolmenu kan men alternatieve veld-specifieke indexen oproepen, o.a. "Language", "Publication year", "Journal name", "Country of publication", ....

Let op: de aangeboden veld-specifieke indexen verschillen naargelang van de database(s) die in gebruik zijn.

Dergelijke indexen bieden het voordeel dat de aandacht automatisch op spellingsvarianten gevestigd wordt.

De <Index> module is ook handig om via het rolmenu een lijst te bekomen met de database-eigen velden en bijhorende afkortingen. Gebruik die afkortingen om velden te specifiëren in opdrachtmodus.

Top

Zoektermen combineren

 • <Search History>: om resultaten van eerdere zoekopdrachten terug op te vragen of te combineren.
  • Elke zoekopdracht wordt bewaard tot het eind van de zoeksessie en kan opgevraagd worden via het tabblad <Search History>. Wanneer meerdere database(secties) geselecteerd werden, worden de resultaten per database(sectie) opgegeven. Door te klikken op de bijhorende knop kan men deze resultaten opnieuw bekijken.

  • Om combinaties te maken gaat men als volgt te werk:
   • Vink de vakjes vóór de verschillende te combineren sets aan en klik vervolgens op een van de booleaanse operatoren <and> or <or> in de gele menubalk. De resultaten van deze procedure worden weergegeven in een nieuwe set.
   • Gebruik de bijhorende knop om deze resultaten te zien te krijgen.

  • Een alternatieve methode is het intikken van de nummers die toegewezen werden aan de verschillende zoeksets samen met de toepasselijke booleaanse operatoren. Op die manier kunnen meer complexe combinaties gemaakt worden (cfr. combinaties in opdrachtmodus, zie verder). Let wel: het is belangrijk vóór elk setnummer het "#" symbool in te tikken (gebruik hiervoor de <Alt Gr> toets), zoniet wordt het cijfer zelf opgezocht en niet de set met dat nummer. Bv. "(#1 or #6) and (#3 or #5).

 • Meerdere zoektermen en afzonderlijke sets kunnen ook met elkaar gecombineerd worden in opdrachtmodus:

  Top


  Wisselen van database(sectie)

  • Om terug te keren naar het selectiescherm van de databases klikt u op de <Change> knop. Selecteer één of meer databases of secties door de vakjes vóór de omschrijving van de database(sectie) aan te vinken. Klik dan op <Start Searching>.

   Let op: als u eerder geselecteerde databases niet afvinkt blijven deze deel uitmaken van de nieuwe selectie.

  • Zolang men de WebSPIRS software niet verlaat, kunnen zoeksets en zoekprofielen eerder gecreëerd met andere database(sectie)s gebruikt worden. Opgelet: zoeksets die gebruik maken van een thesaurus zijn niet altijd zonder meer overdraagbaar op voorgaande of volgende jaren van eenzelfde database.

  Top


  WebSPIRS verlaten:

  Om WebSPIRS te verlaten: klik op <Logout> en sluit het web browser venster.


  Verwante pagina's: Wat zijn bibliografische records en databases? | Elektronische catalogi van de collecties van de ITG bibliotheek | Databases samengesteld door de ITG bibliotheek | Internationale databases beschikbaar via de ITG bibliotheek | Auteur: Dirk Schoonbaert
  ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page