Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde

Bibliotheek

ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page
Laatst aangepast op 22 augustus 2000 | English version | version française

 

WebSPIRS: SilverPlatter Information Retrieval System for the World Wide Web - version 4.01

WebSPIRS is de World Wide Web software om de databases van de producent SilverPlatter te doorzoeken.

Met WebSPIRS kunnen volgende databases op de ERL server van de ITG bibliotheek (url: "http://lib.itg.be" worden ondervraagd:

De "guest" username geeft enkel toegang tot de twee eerste groepen (catalogi en databases van de ITG Bibliotheek) Om de internationale databases (bv. Medline) te consulteren, dient u de aan ITG-ers voorbehouden usernames en passwords te gebruiken (voor meer informatie, contacteer de bibliotheek op tel. "240" of op het e-mail adres "bib@itg.be").


Op dit ogenblik zijn er twee WebSPIRS versies beschikbaar: Hieronder wordt het gebruik van WebSPIRS 4.01 uitgelegd. Klik hier voor meer informatie over WebSPIRS 3.1 (Engelstalig). Voor meer uitleg over de technische aspecten van de netwerk configuratie van het ITG klikt u op Toegang tot de ITG Bibliotheek ERL Database Server


Volgende elementen worden behandeld:

In deze korte handleiding voor WebSPIRS worden enkel de belangrijkste functies behandeld. Voor een meer diepgaande uitleg gebruikt u best de uitgebreide <Help> module. De meeste voorbeelden komen uit de Medline database. De andere databases vertonen een aantal structurele (bv. veldnamen) of functionele (bv. ontbreken van een thesaurus) verschillen.


Nieuw in WebSPIRS versie 4.01


Het systeem opstarten

Als u surft naar de ERL Database Server van de ITG bibliotheek -
"http://lib.itg.be:8590/?" - komt u eerst het "Welcome to WebSPIRS" scherm tegen. U kan daar zoals voorgesteld de username ("guest") en password ("guest") gebruiken en klikken op de <Login to WebSPIRS> knop. Hierdoor krijgt u toegang tot een beperkt aantal databanken (namelijk deze zonder licentie beperkingen). Indien u daarentegen toegang tot alle beschikbare databases van de ITG Bibliotheek ERL Database Server wenst te krijgen (uitsluitend voor personeelsleden van het ITG) dient u andere username/password combinaties te gebruiken (voor informatie kan u de bibliotheek opbellen op het nummer "240" of een mailtje sturen naar "bib@itg.be").

Na het inloggen verschijnt een "Select Databases<.b>" menu met alle beschikbare databanken (rekening houdend met uw username/paswoord combinatie). Voor meer uitleg over de databanken klikt u op de <i> button na de naam van de databank. De meeste databases worden slechts éénmaal vermeld, maar enkele bestaan uit twee (VetCD) of meerdere secties (Medline). Alle database(sectie)s kunnen individueel zowel als in combinatie met andere ondervraagd worden. Selecteer de gewenste database(sectie)s door de vakjes vooraan de menuonderdelen aan te vinken. Daarna klikt u op <Open Selected Databases> bovenaan het menuscherm.


Basiscommando's en help functies


De belangrijkste WebSPIRS commando's zijn erg gemakkelijk te gebruiken. Slechts enkele volstaan om de database successvol te doorzoeken. De belangrijkste commando's zijn ofwel zichtbaar vanop het standaardscherm of zijn van daaruit te bereiken via specifieke knoppen.

De schermlayout verschilt van WinSPIRS, maar de meeste opties zijn ook beschikbaar in WebSPIRS. De functietoetsen zijn echter weggevallen.

Bovenaan het standaardvenster krijgt u door te klikken onder "Databases in use" een overzicht te zien van de door u geselecteerde databases (en eventueel een korte omschrijving ervan). Aan de rechterzijde van dit venster krijgt u via een aantal aanklikbare knoppen toegang tot volgende basis modules:


Zoeken: <Searches>

Na het selecteren van de database(s) komt u automatisch bij het zoekscherm. Daar kan u uw zoekterm intikken in het daartoe voorziene vak. U klikt op de <Start Search> toets waarna het systeem u bovenaan het volgende scherm zal melden in hoeveel records deze term in de database(s) voorkomt, ongeacht het veld of de velden waarin deze term gevonden werd, terwijl de records zelf automatisch iets lager
weergegeven worden.

Er zijn, natuurlijk, alternatieve manieren om te zoeken. Door te klikken met de muis kan u de verschillende door het systeem gekozen opties aanpassen aan uw wensen: zo kan u <Words anywhere> bovenaan het zoekscherm veranderen in <Title>, <Author> of <Subject> waardoor het zoeken tot het gekozen veld beperkt wordt. Met de <Set Other Limits> toets wordt het zoeken dan weer beperkt tot andere specifieke velden zoals taal of jaar (jaren) van uitgave. Deze mogelijkheden zijn zeker nuttig voor occasionele gebruikers, maar meer ervaren personen zullen sneller resultaten boeken door alle nodige operatoren en veldcodes zelf direct in het vak voor de vraagstelling in te tikken. De meeste operatoren die in WinSPIRS van kracht zijn kunnen ook in WebSPIRS gebruikt worden. Dit veronderstelt natuurlijk dat u reeds op de hoogte bent van de correcte syntaxis en codes. Bij twijfel kan u beter via de menu's en toetsen uw zoeksessie uitvoeren ook al kan dit iets langer duren vermits meer schermen moeten doorlopen worden.

Elke vraag vormt een aparte set, aangeduid door het symbool "#". Deze sets worden bijgehouden tot het einde van de zoeksessie en kunnen achteraf worden gerecupereerd om combinaties te maken. Een overzicht van de sets van de lopende sessie wordt getoond onderaan het zoekvenster. Indien meerdere databases werden geselecteerd, worden de resultaten voor iedere individuele database weergegeven en kunnen deze worden opgeroepen door te klikken op de onderlijnde display boodschap.

Andere kenmerken:

Volgende aspecten worden behandeld:

Basis zoektechnieken

Zoeken in de alfabetische index: <Index>

Het systeem toont een alfabetische lijst van alle geïndexeerde termen ("Entry") in de hele database, en duidt aan hoe vaak deze termen voorkomen ("Occs" of "Occurrences") en in hoeveel verschillende bibliografische beschrijvingen ("Records"). Het is evident dat het aantal "occurrences" veel hoger kan zijn dan het aantal "records", maar nooit lager. Dergelijke indexen bieden het voordeel dat de aandacht automatisch op spellingsvarianten gevestigd wordt.

Als default wordt de "Free Text Index" aangeboden, die o.a. volgende velden bevat: "Title", "Original title", "Abstract", "Author", "Source", "Medical Subject Headings", etc. Met de <Change...> knop kunnen alternatieve veld-indexen opgeroepen worden: "Language", Publication year", "Publication type", "Country of publication" en "Checktags". Vanuit deze index-extracten kunnen één of meer termen rechtstreeks geselecteerd worden als zoekterm.

Veld-specifiek zoeken

Zoeken op auteursnamen

Zoeken op tijdschrifttitel

Zoeken op trefwoorden

Opgelet:

Zoeken in de <thesaurus>: <F9>

De thesaurus is een hiërarchische structuur die de individuele trefwoorden en hun onderlinge relaties definieert. Het gebruik van de thesaurus verloopt in een aantal etappes:

Opgelet:

Zoektermen combineren

Meerdere zoektermen en afzonderlijke sets kunnen met elkaar gecombineerd worden:

Meer dan twee zoektermen of sets combineren

Uiteraard kunnen meer dan twee termen of sets gecombineerd worden.

Zoekresultaten limiteren

Deze functie is vergelijkbaar met het specifiëren van velden: de resultaten worden beperkt tot bepaalde "waarden". Net als bij WinSPIRS, toont WebSPIRS specifieke indexen voor deze "limit" velden, waaruit de geschikte waarden kunnen geselecteerd worden. Deze limitering kan ook als een rechtstreeks commando geactiveerd worden. Ze kan zowel voor als na de zoektermen opgegeven worden. Bv.:

<Display Records>: records bekijken en zoekresultaten beoordelen


<Print>: records afdrukken

Twee opmerkingen i.v.m. diskettes


Wisselen van database(sectie)


WebSPIRS verlaten:

Om WebSPIRS te verlaten: klik op <Logout> en sluit het web browser venster.


Verwante pagina's: Wat zijn bibliografische records en databases? | Elektronische catalogi van de collecties van de ITG bibliotheek | Databases samengesteld door de ITG bibliotheek | Internationale databases beschikbaar via de ITG bibliotheek | Auteur: Dirk Schoonbaert
ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page