ITG BIBLIOTHEEK - BIBLIOTHEEKGIDS
Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Bibliotheek

ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page
Laatst aangepast op 1 januari 2014 |
English version | Version française

 

Bibliotheekgids 2014

1. Algemene informatie
2. Adres, openingstijden, personeel
3. Bibliotheek inrichting
4. Catalogi en databases
5. Mediatheek
6. Fotokopiëren en documentleverantie
7. Uitleen en aankoop van boeken
8. Interbibliothecaire bruikleen
9. Attendering van nieuwe literatuur


1. Algemene informatie

De bibliotheek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) te Antwerpen is voornamelijk gespecialiseerd in volgende onderwerpen: tropische geneeskunde en gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten, microbiologie (bacteriologie, virologie, mycologie), parasitologie (protozoölogie, helminthologie), medische entomologie, tropische voeding, tropische diergeneeskunde en veeteelt.

De bibliotheek bezit 30.000 boeken en ontvangt circa 10.000 wetenschappelijke tijdschriften, voornamelijk in elektronisch formaat. Het aantal gebonden tijdschriftenjaargangen bedraagt ongeveer 40.000.

Naast boeken, tijdschriften en andere documenten bezit de bibliotheek ook een interessante collectie video-programma's en enkele interactieve computer-programma's inzake algemene en tropische geneeskunde en diergeneeskunde.

De bibliotheek is toegankelijk voor ITG medewerkers en ITG studenten. Andere personen met wetenschappelijke opleiding kunnen, mits toestemming van de bibliothecaris, eveneens gebruik maken van de bibliotheek. Externe bezoekers worden verzocht zich eerst aan te melden bij de receptie tegenover de hoofdingang van het instituut.

Top


2a. Hoe de ITG bibliotheek te bereiken

 

Adres: Nationalestraat 155 (4e verdieping), B-2000 Antwerpen 1, België
Voor een plan van Antwerpen: [klein] | [groot]
Telefoon:  32-(0)3-247.62.40 / 32-(0)3-247.62.41 / 32-(0)3-247.62.44  
Telefax: 32-(0)3-247.07.48
E-mail: bib@itg.be  / docdel@itg.be
Internet: http://lib.itg.be

 

2b. Openingstijden

 

September - juni (behalve de Kerstperiode): Maandag - vrijdag van 8u30 tot 18u.
Juli - augustus (en Kerstperiode): Maandag - vrijdag van 8u30 tot 17u.
Gesloten op weekends en feestdagen.  

 

2c. Personeel

 

Dirk Schoonbaert [bibliothecaris]   Telefoon: 32-(0)3-247.62.40
[foto] E-mail:  bib@itg.be
Kris Didden [adjunbct-bibliothecaris]   Telefoon: 32-(0)3-247.62.41
[foto] E-mail:  kdidden@itg.be
Noor Goemaere Telefoon: 32-(0)3-247.62.44
[foto] E-mail:  ngoemaere@itg.be
Christina Van Dijk Telefoon: 32-(0)3-247.62.44
[foto] E-mail:  cvandijk@itg.be
Nele Verstraeten Telefoon: 32-(0)3-247.62.44
[foto] E-mail:  nverstraeten@itg.be

Top


3. Bibliotheek inrichting

De bibliotheek strekt zich uit over twee verdiepingen. De ingang bevindt zich op de bovenste (= vierde) verdieping. Deze is te bereiken via de lift of de trap langs de kant van de parking van het ITG.

Op de bovenste verdieping bevinden zich rechts van de ingang: de balie, de administratie, de kopieerkamer, een stafkamer (alleen toegankelijk voor het academisch en wetenschappelijk personeel van het ITG) en een gesloten magazijn. Links van de ingang bevindt zich de boekenleeszaal (leeszaal "Broden"), met achteraan de vergaderzaal "Janssens" en een groepsstudielokaal.

Op de onderste verdieping (uitsluitend te bereiken via de binnentrap in de boekenleeszaal) bevindt zich de tijdschriftenleeszaal (leeszaal "Rodhain"), de mediatheek en twee groepsstudielokalen.

De belangrijkste bibliotheekcollecties zijn vrij raadpleegbaar: tijdschriften zijn alfabetisch op titel geklasseerd, boeken per onderwerp (Barnard classificatie). Wanneer boeken of tijdschriften niet in de leeszalen ondergebracht zijn, wordt dit steeds aangegeven in de respectievelijke elektonische catalogi ITG Book and Document Holdings en ITG Serials Holdings. Van de tijdschriftencatalogus bestaat ook een handige gedrukte versie die te raadplegen is in alle afdelingen van de bibliotheek. Een elektronische PDF versie is gratis beschikbaar.

Meer informatie m.b.t. de fysische ordening in de ITG bibliotheek

Top


4. Catalogi en databases

De ITG bibliotheek biedt een aantal elektronische catalogi en databases aan voor het opvragen van informatie, waaronder een aantal die in de ITG bibliotheek zelf samengesteld werden. Deze laatste zijn vrij te consulteren via het Internet. De internationale databases daarentegen zijn enkel beschikbaar voor ITG stafleden en studenten. De tijdschriften- en boekencollecties van de ITG bibliotheek zijn eveneens geïntegreerd in de nationale collectieve catalogi Antilope (tijdschriften) en CCB (boeken).

Hoe te zoeken in de databases

Kosten

 • Het consulteren van de databases is gratis.
 • Outprints kosten 0.06 Euro per pagina.
 • Het kopiëren naar diskette of memory stick ("downloading") is gratis.

Bijkomende documentatie

Naast catalogi en databases is er ook een keuzelijst van aanbevolen boeken i.v.m. tropische geneeskunde en aanverwante disciplines voor artsen en verpleegkundigen beschikbaar op de ITG bibliotheek website. Gelijkaardige lijsten met aanbevolen boeken i.v.m. tropische veterinaire wetenschappen zijn er eveneens beschikbaar. Meer specifieke literatuurlijsten aangaande de voornaamste endemische ziekten in de tropen zijn te verkrijgen aan de balie.

Top


5. Mediatheek

De bibliotheek bezit ongeveer 300 video-lessen en -programma's over algemene of tropische geneeskunde of diergeneeskunde. Deze kunnen op individuele basis bekeken worden in de mediatheek.

Enkele interactieve computerprogramma's op PC of CD-ROM (bv. "Tropische Geneeskunde en Importpathologie" of de "Topics in International Health" reeks (11 verschillende titels!), enz.) kunnen eveneens in de mediatheek worden geconsulteerd.

 

Top


6. Fotokopiëren en documentleverantie

De bibliotheek beschikt over een multifunctioneel fotokopieertoestel dat zich rechts van de ingang op de vierde verdieping bevindt. Deze functionneren uitsluitend met persoonlijke digitale ITG badges, met geldige User name / Password ID combinaties. Bezoekers kunnen tijdelijk een badge verkrijgen aan de balie Fotokopiekaarten van andere diensten of bibliotheken zijn hier volstrekt onbruikbaar.

ITG medewerkers kunnen foto- of e-kopies verkrijgen via onze Document Delivery Dienst (e-mail: docdel@itg.be; tel. 244).

Fotokopie prijzen

 • A4 formaat fotokopieën kosten 0,06 Euro per kopie.
 • A3 formaat fotokopieën kosten 0,12 Euro per kopie.
 • Kleurenkopieën (uitsluitend van bibliotheekmaterialen) kosten 0,45 Euro per kopie. Ze worden op aanvraag door het bibliotheekpersoneel tijdens daluren gemaakt.

Opgelet! Fotokopiëren wordt beperkt door internationale auteursrecht regels:

 • Het volledig kopiëren van boeken of tijdschriftafleveringen is niet toegelaten.
 • Fotokopieën kunnen alleen voor eigen gebruik gemaakt worden.

Top

7. Uitleen en aankoop van boeken

De ITG bibliotheek verkoopt of bestelt geen boeken voor particulier gebruik, noch voor ITG personeel, noch voor ITG studenten of buitenstaanders.

Top


8. Interbibliothecaire bruikleen

Aanvragen aan andere bibliotheken

Boeken of fotokopies van tijdschriftartikels niet beschikbaar in de ITG bibliotheek, kunnen aan andere bibliotheken opgevraagd worden, onder de geldende voorwaarden voor interbibliothecaire bruikleen.

 • Aanvragen van ITG personeel worden aanvaard wanneer ze ondertekend zijn door een personeelslid met de nodige budgetverantwoordelijkheid. Ze worden dan op de lopende rekening van het departement (of extern fonds) in kwestie aangerekend. Standaardkostprijs: 6,80 Euro; British Library: 10 Euro.
 • Aanvragen van buitenstaanders voor fotokopies of boeken aan andere bibliotheken worden niet aanvaard.

Aanvragen van andere bibliotheken

De ITG bibliotheek levert zelf ook fotokopies aan andere bibliotheken, hetzij via het Belgisch nationaal document leverantie netwerk Impala, of op basis van schriftelijke verzoeken per post, telefax (32-(0)3-247.07.48) of e-mail (docdel@itg.be).

Kostprijs

 • Artikels tot 30 pagina's opgestuurd via post of telefax kosten 7 Euro. Extra pagina's kosten 0,10 Euro per stuk.
 • Aanvragen voor elektronische versies van gedrukte artikels (uitsluitend binnen het Impala circuit), kosten 6,80 Euro Artikels langer dan 30 pagina's worden niet in elektronische formaat geleverd.
De rekeningen volgen na elk kwartaal. Voor elke faktuur wordt minimum 13 Euro aangerekend, ook als de prijs voor de geleverde diensten minder dan 13 Euro bedraagt.

Aanvragen van derden worden op dezelfde wijze behandeld, op voorwaarde dat zij in geschreven of elektronische vorm gesteld worden. Telefonische aanvragen worden niet aanvaard. Wie verbonden is aan een universiteit of instelling voor hoger onderwijs wordt verzocht een beroep te doen op de bibliotheekfaciliteiten van de eigen instelling (interbibliothecaire bruikleen).

Top


9. Attendering van nieuwe literatuur

Nieuwe tijdschriftennummers en boeken worden eerst een week lang in het staflokaal ("Dubois") ondergebracht, waar de ITG medewerkers ze kunnen inkijken. Zij kunnen dan zelf fotokopies maken van nuttige artikels, of deze aanvragen via de daarvoor voorziene formulieren. Elke maandagvoormiddag wordt de wekelijkse oogst hernieuwd.

ITG stafleden kunnen zich ook inschrijven op TOCAS ("Tables of Contents Alert Service"): zij krijgen dan wekelijks per e-mail de elektronische inhoudslijsten van de door de bibliotheek ontvangen nieuwe nummers uit een door hen zelf gekozen tijdschriftenselectie toegestuurd. Kostprijs: 0,15 Euro per geleverde pagina.

Via Current Contents Connect (ISI) kunnen wekelijks de inghoudsopgaven van nieuw verschenen nummers van 8.000 tijdschriften bekeken of ondervraagd worden. Vele tijdschriften geven vanop hun websites ook de gelegenheid om in te tekenen op gratis e-mail Table of Contents alerts bij het verschijnen van nieuwe nummers.

Top


Auteur: Dirk Schoonbaert
ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page