Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde

Bibliotheek

ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page
Laatst aangepast op 8 januari 2014 | English version | Version française

 

Andere collecties

Grijze literatuur Behalve 'commercieel' gepubliceerde wetenschappelijke boeken bezit de bibliotheek ook enkele duizenden ongepubliceerde documenten en rapporten (uitgaande van, onder andere, de vele onderafdelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO)). Dit soort "grijze literatuur" wordt niet bewaard in de leeszalen, maar in een gesloten magazijn. Deze documenten zijn opgenomen in de ITG Book & Document Holdings database, voor zover ze recenter dan 1990 zijn. Men kan ze opvragen aan de balie. Hiervoor is het van belang hun reekscode en -nummer (vermeld in het "Series" veld) te noteren.
Jaarrapporten De bibliotheek bezit tevens een collectie van jaarrapporten van verschillende instellingen en organisaties werkzaam op het gebied van tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg. Ook deze worden niet bewaard in de leeszalen maar in een gesloten magazijn. Ze zijn opgenomen in de elektronische ITG Report Holdings catalogus.
Dissertaties Eén exemplaar van elke dissertatie van de deelnemers aan alle ITG cursussen wordt bijgehouden in de bibliotheek. Deze thesissen zijn niet vrij beschikbaar in de leeszalen, maar worden bewaard in een gesloten magazijn. Men kan ze aan de balie opvragen met een daarvoor bestemd formulier. Hiervoor is het van belang de correcte reeksnummers te kennen. Deze kan men terugvinden in zowel de gedrukte lijsten als de elektronische ITG Student Dissertations (1912- ) catalogus.
Referentiewerken Naast de computers bevindt zich een sectie met referentiewerken. Daar worden diverse rapporten verzameld met o.a. statistische gegevens in verband met demografie, gezondheid(szorg) en ziekte in ontwikkelingslanden. Lees de richtlijnen "Finding country-related information in the ITG library" voor optimaal gebruik van deze sectie. Ook op het Internet worden steeds meer van dergelijke gegevens beschikbaar gesteld. Om relevante sites op te sporen kan men op onze Web pagina verwijzingen terugvinden naar de courante Web zoekmachines en meer gestructureerde repertoria, of de "General reference" sectie op dezelfde links pagina gebruiken.
Video collectie De bibliotheek bezit circa 250 video lessen en programma's over algemene en tropische geneeskunde en diergeneeskunde. Men kan deze bekijken in de mediatheek. Deze video's zijn bedoeld voor individueel gebruik. Hiervoor kan een keuze gemaakt worden op basis van de gedrukte catalogus, of de elektronische ITG Video Holdings database. De videobanden zelf kan men samen met een toestelnummer aan de balie opvragen.
Interactieve en multi-media programma's Naast de lessen op video band, zijn er een aantal interactieve en multi-media programma's op computer of CDROM beschikbaar, zoals "Kabisa", "Epitrop", "Tropimed", "Topics in International Health" (11 titels), enz. Men kan deze eveneens op individuele basis consulteren in de mediatheek. De nodige CDROMs kan men samen met een toestelnummer aan de balie opvragen.


ITG Bibliotheek home page Boeken Tijdschriften Elektronische tijdschriften Databases WebSPIRS Internet links ITG home page