Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Bibliotheek

ITG library home page Books Journals Electronic journals Databases WebSPIRS Internet links ITG home page
Laste versie: 1 januari 2014 | English version

 

Boekbestellingen voor bibliotheek, departement of cursus

Boeken voor de bibliotheek De overgrote meerderheid van de boeken in de ITG bibliotheekcollectie worden op eigen initiatief door de bibliothecaris besteld. Hij volgt actief de markt op zo om de representatieve - en soms exhaustieve - selectie van boeken over de belangrijkste onderwerpen voor ITG onderzoek, onderwijs, en medische diensten verder uit te bouwen. Suggesties voor aankoop van nog niet beschikbare titels worden uiteraard ook in aanmerking genomen.

 

Boeken voor de departementen De 3 wetenschappelijke departementen kunnen ook boeken bestellen voor permanente bewaring op hun diensten. Hoewel deze boeken niet centraal in de bibliotheek bewaard worden, behoren zij geheel tot het ITG patrimonium en worden zij verwerkt als bibliotheekboeken en dus ook opgenomen in de bibliotheek catalogus.
  • Elk van de 3 departementen kan beroep doen op een jaarlijks bedrag van 1.500 euro uit het centrale boekenbudget van de bibliotheek, voor aanschaf van essentiële boeken op de eigen werkplek. Bestellingen dienen aan de bibliothecaris bezorgd te worden met volgend bestelformulier, ondertekend door de departementsbeheerder, die instaat voor de interne selectie van dit boekenbudget. Het centrale ITG bibliotheek boekenbudget kan enkel aangewend worden voor wetenschappelijke en medische boeken, niet voor woordenboeken, software manuals, enz. Niet gebruikte boekenkredieten kunnen niet overgedragen worden op een volgend kalenderjaar, noch aangewend voor anderssoortige aankopen.

  • De bibliotheek verzorgt ook bestellingen van boeken op kosten van ITG projecten of persoonlijke steunfondsen. In dit geval dient het bestelformulier ondertekend te worden door de beheerder van dit specifieke budget.

 

Boeken voor de cursussen De ITG bibliotheek verzorgt ook bestellingen van boeken voor cursussen, d.w.z. meerdere exemplaren bestemd voor ITG studenten of alumni. In dit geval wordt het bestelformulier door de cursusadministrator ondertekend. Aangezien deze boeken (op termijn) niet in ITG blijven, worden ze niet als bibliotheekboeken verwerkt.

 

Boeken voor export Idem als boeken voor cursussen. Het bestelformulier wordt in dit geval ondertekend door de projectbeheerder.

 

Persoonlijke boekenbestellingen De ITG bibliotheek bestelt geen boeken voor individuele aankoop. Een academische boekhandel is regelmatig beschikbaar in het Forum met een stock van de meest populaire studieboeken en de mogelijkheid om andere titels te bestellen (vraag uw cursus secretariaat naar de exacte data en uren).

 

Varia
  • Bestelformulieren met ontbrekende essentiële informatie worden niet verwerkt.
  • De ITG bibliotheek beschikt niet over een elektronische kredietkaat, en kan dus geen online bestellingen uitvoeren.

     


ITG library home page Books Journals Electronic journals Databases WebSPIRS Internet links ITG home page